Przejdź do treści

Kontakt

Kontakt

SIEDZIBA

Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL Sp. z o.o.

55-200 Oława, ul. Portowa 1b

NIP: 912-17-69-336
Regon: 932964127
Numer KRS: 0000183826

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 5.245.000 zł

SEKRETARIAT

+48 71 313 38 61
+48 71 303 30 36
Fax: +48 71 303 52 90

biuro@jack-pol.pl

KSIĘGOWOŚĆ

+48 71 303 52 87

ksiegowosc@jack-pol.pl

KADRY

+48 71 303 52 84
+48 71 303 52 80

kadry@jack-pol.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW/LOGISTYKI

+48 71 303 52 85

logistyka@jack-pol.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

+48 71 303 52 95

biuro@t.pl

POIR
RP
NCBR
EFRR