Przejdź do treści

Fundusze unijne

Fundusze unijne

FIRMA PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINASOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PT.

„Opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji drobnej i mineralnej z masy makulaturowej w celu optymalizacji zdolności papierotwórczej masy papierniczej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych wraz z pilotażową instalacją technologiczną w przedsiębiorstwie Jack-Pol.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Wartość projektu: 47,7 mln zł, Kwota dotacji unijnej: 19,82 mln zł

Celem realizowanego projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii, która usunie nadmiar frakcji drobnej oraz mineralnej z masy makulaturowej używanej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych. Przyczyni się do rozwiązania problemów ekonomicznych oraz ekologicznych w branży papierniczej. Wzrost wydajności, obniżenie kosztów związanych z procesem produkcji, utylizacja odpadów oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINASOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PT.

„Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol”

Celem projektu jest opracowanie instalacji technologicznej ograniczającej ilość substancji odprowadzanej do II wody obiegowej, odprowadzanej do oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie projektu z UE: 2,3 mln zł

POIR
RP
NCBR
EFRR