Kontakt
Dane kontaktowe

Siedziba

Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL Sp. z o.o.

55-200 Oława, ul. Portowa 1b

NIP: 912-17-69-336
Regon: 932964127
Numer KRS: 0000183826

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 5.245.000 zł